Spetsiaalne helitehnika kuulmispuudega inimestele

kysk-Sisemin_logod-valgel2x1_ver6_1 1024Spetsiaalne helitehnika kuulmispuudega

Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest. Projekti eesmärk on Harjumaa kuulmispuuetega
inimeste kogukonnal spetsiaalse helitehnika abil parendada oma võimalusi
osaleda kogukonna tegevustes, õppides uusi oskusi ja tehes koostööd teiste
kogukonnaliikmetega.

Projekti kestus: 1.11.2013-28.02.2014
Projekti kogumaksumus 1745 eurot, KOP programmi toetus oli 1565 eurot.

Projekti raames soetati Toompuiestee 10 majja helivõimendussüsteem, mis
võimaldab ka kuuldeaparaatidega inimestel normaalselt kuulda nii
teabepäevadel, koolitustel kui ka teistel üritustel.
Eriti oluline on soetatud helisüsteem muusikaliste ürituste ja
tantsutundide läbiviimiseks.

Helivõimendussüsteem koos induktsioonsilmusega jääb sinna saali ka
teistele inimestele kasutamiseks, kes rendivad majas asuvaid ruume oma
üritusteks. Helivõimendussüsteem osteti firmast Telegrupp AS.

Projekti tulemusena on suurenenud inimeste arv, kes osalevad teabe- ja
infopäevadel ning löövad kaasa mitmesugustes huvitegevustes.