KÜSK -i projekt. Spetsiaalne arvuti ja videotehnika kuulmispuuega inimeste nõustamiseks

Projekti eesmärk on Harjumaa kuulmispuuetega inimeste kogukonnal tehnika abil parendada oma võimalusi osaleda kogukonna tegevuses, õppides uusi oskusi ja tehes koostööd teiste kogukonnaliikmetega.

Hetkel on Tallinna ja Harjumaa vaegkuuljad ebasoodsas olukorras, sest arvutitehnika on amortiseerunud ja videotehnika puudub sootuks. Tallinna majas ja Harjumaa linnades kus vaegkuuljad koos käivad, toimuvad teabepäevad, nõustamine, videomateriali koostamine  ja tantsutunnid, mida korraldavad vaegkuuljad ise. Paraku puudub selleks kõigeks vajalik tehnika, mis võimaldaks kuulmispuuetega inimestel töö effektiivsuse parandamist. Paljud kuulmispuudega inimesed ei tule üritustele, sest ei saa piisavat informatsiooni.

Kuulmispuuetega inimestel on vaja arvuteid ja videokaamerat millega teha tööd liikmete paremaks informeerimiseks, kas siis heal arvutitehnika või videotehnika näol.

Eriti oluline on vastav tehnika infomaterialide valmistamiseks. Praeguse tehnika abil on töö vaevaline. Materialid on pilveteenuses ning kasutame Toompuiesteel olevaid amortiseerinud arvuteid siis kui võimalik. Lisaks meile kasutab tehnikat ka Eesti Vaegkuuljate Liit, Nõmme vaegkuuljate Selts, Kõku Tantsutrupp ja Think MTÜ.  Tihe koostöö käib erinevate ühingute vahel.

Projekti raames soetatud tehnika jääb Eesti Puuetega Inimeste majja vabalt kasutamiseks juhatuse liikmetele ning kuulmisnõustajatele, ühinguliikmete abistamiseks ning Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate ühingu paremaks toimimiseks.

Tehnika soetamine aitab kuulmisnõustajaid oma töö effektiivsemsks tegemisel . Eriti on oluline, et kogu material saaks talletatud ühte kohta, siis on võimalik koheselt ka infot leida. Kuulmisnõustajatel tekib võimalus liikmetele ja teistele vaegkuuljatele infomaterialide paremaks jagamiseks. Soovitud tulemus on informeeritud liikmed ja vaegkuuljad, kes saavad teada kuidas on parem tegutseda oma puudega. Soov on teha videomateriale koos tõlkega kuidas erinevates olukordades käituda ning teha õppemateriale kuidas kasutada erinevat kuulmisabi tehnikat.

Väljundid:

Kuulmispuudega inimestele on

paigaldatud Toompuiestee ruumidesse

arvutitehnika, mida saavad kasutada kõik

kuulmisnõustajad, kuulmispuuetega inimeste abistamiseks.

Tulemused:

Projekti lõpuks on Tallinna ja Harjumaa vaegkuuljate ühingu kuulmisnõustajate töö Eesti Puuetega Inimeste majas paranenud. Vaegkuuljad saavad paremini infot erinevate kanalite kaudu. Tehnikat saab kasutada infopäevadel, kuulmisnõustamistel, suvepäevadel, talvepäevadel, spordiüritutel jne
Majanduslik aktiivus paraneb, kuna liitub uusi vaegkuuljatest liikmeid. Kes saavad võtta osa ühingu tegevusest, sellega seoses om meil iga aastane liikmemaks ja omafinantseeringud.

 

Pärast projekti lõppemist on kindlasti oluline jätkata, erinevate infomaterialide valmistamist, kuna olud muutuvad ja tehnika läheb järjest paremaks. Kuna infomaterialide valmistamine on meie töös oluliselt tähtis siis saame jagada paremini infot. Tegevused on meie pikaajalises ja oma traditsioonidega ühingus olnud jätkusuutlikud ning tulemusrikkad. Inimesed võtavad üha enam osa erinevatest tegevustest ja saaksid piisavalt infot. Kõikidel vaegkuuljatel on võimalik kasutada neid arvuteid ja ka videotehnikat Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu loal elutingimuste parandamiseks. Võimalik on rentida erinevatele ühingutele videotehnikat, ürituste talletamiseks ja infomaterialide valmistamiseks. Kogu tehnika oleks igapäevases kasutuses. Vaja on video ja arvutitehnikat, mis hangitakse erinevatest tehnikaga tegelevatest ettevõtetest (n: Klick ja Photopoint). Tehnikaga aab parandada Tallinna ja Harjumaa vaegkuuljate elukvaliteedi, neid paremini informeerides, ilma vajaliku tehnikata on see raske.

 

Objektid on kättesaadavad Toompuiesteel  kõikidele vaegkuuljatele projektijuhi loal. Objekte kasutatakse erinevatel üritustel iga aasta. Investeeringu haldajaks jääb Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing. Kasutamine on reguleeritud Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu poolt vormistatud kasutamise lepingu ja eetika koodeksi alusel.

 

Investeeringute ja soetuste kulud
Panasonic AG-AC8EJ Videokaamera
Lenovo Yoga 510-14ISK 8gb 256GB SSD
Sülearvuti HP 225 G4
Toshiba 32GB microSDHC
Arvuti vahendid
ID kaardi lugeja

Õppevideod:

 

Ene audiomeetriatest

Ene õppimas