Arengukava

THVK arengukava aastaks 2024-2025

Visioon

Meie visioon on luua Tallinnas ja Harjumaal tugev ning toimiv vaegkuuljate ühendus, tõsta Eesti ühiskonna teadlikust vaegkuulmisest, lisaks kaasta oma tegevusse ka tavakuuljaid

Missioon

Meie missioon on Tallinna ja Harjumaa vaegkuuljate probleemide tuvastamine, tutvustamine ühiskonnale ja lahendustele kaasa aitamine.

Tegevusvaldkonnad on:

Organisatsiooniline tegevus

  • Juhtide ja liikmete arendus – võimaldada organisatsiooni juhatusele osaleda täiendkoolitustel, organiseerida liikmete vajadustest lähtuvaid koolitusi jne.
  • Liikmete arvu ja aktiivsuse suurendamine – korraldada teabepäevi, avaldada ajalehtedes kuulutusi ja artikleid vaegkuulmise teemal, soodustada liikmete ühistegevust
  • Kommunikatsiooni parandamine organisatsioonis – arendada kodulehte, hankida dataprojektor tekstitõlke jaoks

Kuulmisabi ja rehabilitatsioon

  • Info kättesaavaduse parandamine (koduleht, voldikud, teabepäevad, nõustamised)
  • Kuulmisabivahendite ja muude abivahendite tutvustamine ja müük

Koostöö ja välissuhted

  • Koostöö katusorganisatsioonide, teiste ühingute, KOV’ide ja arstidega
  • Arendada suhteid Soomega.
  • Koostöö Tallinkiga sooduspiletite teemal.