Ühingust

THVK üldkogu 2011

Vaata meie ühingut ja pakutavaid võimalusi tutvustavat voldikut (PDF), vene keeles (PDF).

Meie tegevus on vastavuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele.

Ühingu ajalugu

Harjumaa Vaegkuuljate Ühing moodustati 16.aprillil 2001 aastal Eesti Vaegkuuljate Ühingu juhi Uno Taimla eestvedamisel.

Esimesel aastal pühendusime peamiselt juhatuse koolitamisele, kuid korraldasime kohtumise ka Nõmme ja Rapla vaegkuuljatega, osalesime mitmetel teabepäevadel ja üritustel. Järgmised aastad kujunesid väga töökateks- korraldasime pea iga kuu erinevaid üritusi. Kuna enne ametlikku registreerimist tegutses Ääsmäel tubli vaegkuul

jate rakuke, siis toimus palju üritusi sealsele grupile. Mitmeid teabepäevi ja üritusi toimus ka Keila sotsiaalkeskuses, Magdaleena polikiinikus, Saue päevakeskuses ja Tallinna puuetega inimeste päevakeskuses. Oleme osalenud Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja poolt korraldatud talvistel ja suvistel spordipäevadel, Rootsi vaegkuuljate poolt korraldatud koolitustel, noorte suvepäevadel ja paljudel muudel huvitavatel üritustel.

Uute juhatuse liikmetega lisandusid ka värskemaid ideid, mida ja kuidas paremini korraldada. Suurenes liikmeskond ja aina suurem rõõm oli tõdeda, et inimesed soovisid ise ühingus midagi kasulikku ära teha, mitte vaid oodata, millal paluke ette antakse. Aina rohkem lisandus meie hulka ka Tallinna inimesi, kes soovisid osaleda ühingu tegemistes. Kuna Tallinnas tegutses vaid üks piirkondlik organisatsioon- Nõmme Vaegkuuljate Selts, siis tegime 2008 aastal organisatsioonis olulise muudatuse.

Alates 30.05.2008 kanname nime Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing. Nüüdsest alates koondame nii Tallinna kui Harjumaa inimesi, samas ootame alati hea meelega oma üritustele osalejaid üle Eesti, olgu nad siis vaegkuuljad, kurdid või kuuljad.

Nüüd tuleb meil vaid inimesi innustada, suunata ja motiveerida, küll siis ükskord astuvad ka vaegkuuljad varjust välja!