Kuulmisabivahendi saamine

Soodustingimustel on võimalik abivahendit taotleda :

 • lapsed kuni 18. aasta vanuseni;
 • vanadus- või töövõimetuspensioni saavad isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut;
 • töövõimelises eas isikud, kes omavad tõendit vähemalt 40% töövõimetuse kohta:
  • töötavad isikud, kellel abivahend võimaldab töötada;
  • mittetöötavad isikud, kellel abivahend võimaldab
 • saada tööd või parandada toimetulekut;
 • isikud, kel on määratud puue;
 • töövõimelises eas isikud, kel kuulmislangus rohkem kui 30dB.

Soodustuste taotlemiseks on vajalik:

 • tehniliste väikeabivahendite taotlemiseks perearsti või mõne teise raviarsti poolt  välja antud tõend, mis tõendab, et toode on patsiendile vajalik;
 • keerulisema tehnilise abivahendi (maksumusega üle 1278,23€) taotlemiseks on vajalik eriarsti tõend ja rehabilitatsiooniplaan;
 • ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART, mis väljastatakse patsiendile elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalosakonna või sotsiaaltöötaja poolt tõendi alusel.

Riigi osalus

Kuulmisabivahendite puhul moodustab riigi osalus laenutuse ja müügi korral:

 • 50%, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele eriarsti tõendi alusel;
 • 90%, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele, kellele on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses või kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist;
 • 90%, kui abivahendit taotletakse kuni 24-aastasele isikule, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis.

Kompenseerimise tingimused:

 • tööealistele isikutele, kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist – müük 90%, kuid kompensatsioon ei ületa 287,60€;
 • vanaduspensioniealistele isikutele – müük 90%, kuid kompensatsioon ei ületa 223,69€.