Miks palgata puuetega inimene?

14. aprill 2021 | Prindi

Vähenenud töövõimega inimese palkamisel on võimalik läbi töötukassa saada ka täiendavaid soodustusi. Näiteks on võimalik töötaja jaoks:

  1. taotleda palgatoetust,
  2. sotsiaalmaksu hüvitamist,
  3. töökoha kohandamist,
  4.   tööalaseid abivahendeid,
  5. samuti on võimalik taotleda ka koolituskulude hüvitamist.

Kindlasti tuleb ka arvestada, et paljude puuetega inimeste (nt intellektipuude) puhul võib olla töötamine avatud tööturul liiga keeruline. Selleks, et ka sellel sihtgrupil oleks võimalik oma panus anda, pakuvad erinevad sotsiaalteenuseid osutavad asutused kaitstud ja toetatud töötamise teenust. Tööandjatel oleks mõistlik suhelda selliste sotsiaalteenuste osutajatega kasvõi näiteks väiksemamahuliste allhangete läbiviimise eesmärgil. Töötukassa pakub lühiajalise kaitstud töötamise teenust ning Sotsiaalkindlustusamet pikaajalise kaitstud töötamise teenust.

 

SIIA SAAB. Kõik on oodatud märk väärtustab kõigile avatud ja ligipääsetavat keskkonda.

Kirjuta kommentaar