Puudega inimeste sotsiaaltoetuste küsitlus

2. august 2016 | Prindi

Tere,

Kutsun Teid osalema puudega inimeste sotsiaaltoetuste küsitluses.

Valmistame ette Vabariigi Valitsusele puudega inimeste toetuste analüüsi.
Seoses sellega oleme läbi viinud sihtrühmade esindajatega intervjuud, on
toimunud kohtumised puudega inimestega ja puudega inimeste eestseisjatega
Haapsalus, Jõhvis, Tartus ning Tallinnas.
Suur tänu kõigile, kes on aega leidnud ja osalenud nendes ettevõtmistes.

Lisan siia mõned tähelepanekud, mis senistelt kohtumistelt on esile kerkinud:

1. Puudega inimeste sotsiaaltoetus on väike ja ei kata puudest
tulenevaid lisakulusid.

2. Enim läheb toetus abivahendite ja teenuste omaosaluse
kompenseerimiseks ning ravimitele.

3. Töötavate puudega inimeste töötasu läheb paljuski transpordile (v.a
Tallinn).

4. Katmata teenuste vajadused on sotsiaaltransport, isiklik abistaja,
tugiisik, viipekeeletõlk, rehabilitatsioon, erihoolekanne ja taastusravi.

5. Teenused pole võrdselt kättesaadavad, maal ja linnas on erinevad
olukorrad. Teenuste maht ja kvaliteet on erinevad.
Loetletud info täpsustamiseks palun veel Teie kaasabi.
Sotsiaalministeeriumil puudub ülevaade, kui palju kulub raha nt
sotsiaalteenuste omaosalusele, käsimüügiravimitele vms.

Otsin teie hulgast inimesi, kes on nõus täpselt kirja panema kolme kuu
kulud – august, september ja oktoober.
Palun jagage seda küsitluses osalemise palvet puudega inimestele. Mida
rohkem saame vastuseid, seda parema ülevaate saame tegelikust olukorrast.

Omalt poolt kinnitame, et Teilt saadud andmeid töödeldakse vastavalt
isikuandmete kaitse seadusele. Küsitluse käigus kogutud andmed jäävad
anonüümseteks ning neid kasutatakse üldistatuna vaid andmeanalüüsiks ja
kokkuvõtete tegemiseks.

Kuna küsimused on kolme kuu kohta, siis on võimalik küsitlust jätkata
hiljem vajutades “Jätka hiljem” nupule. Palun täitke lõplikult küsitlused
hiljemalt 5. novembriks 2016.

Vastan meelsasti kõikidele täiendavatele küsimustele. Selleks saatke kiri
e-posti aadressile: tiia.sihver@sm.ee<mailto:tiia.sihver@sm.ee>.

Alustage küsitlusele vastamist
SIIT< https://kysimustik.sm.ee/index.php/699283?newtest=Y >.

Heade soovidega
Tiia Sihver

2 kommentaari to “Puudega inimeste sotsiaaltoetuste küsitlus”

  1. coupon codes for snapfish.co.uk Says:

    coupon codes for snapfish.co.uk

    THVK – Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing

  2. promo codes for southwest airlines flight only 2012 Says:

    promo codes for southwest airlines flight only 2012

    THVK – Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing

Kirjuta kommentaar