Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu tegemistest

5. oktoober 2013 | Prindi

Päästeametis 001Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingul toimub iga kalendrikuu viimasel esmaspäeval teabepäev-koolitus-kokkusaamine.

Septembrikuus toimus teabepäev eelneval kokkuleppel kohalikus Päästeametis.Töötajad tutvustasid meile asutuse ruume ning demonstreerisid päästetehnikat.Igale osavõtjale anti võimalus ise oma käega proovida vahtkustutit kasutada , enamus ei olnud seda varem teinud ja see kujunes lausa päeva naelaks .Samuti oli meil võimalus mööda toru teiselt korruselt esimesele libiseda,aga seda varianti ei söandanud meie inimesed proovida.Üks töötaja  demonstreeris päästja täisvarustust,kellega ühes ka grupipildi tegime.
Päeva lõpetasime teatrimaja vastremonditud kohvikus teed juues ja suve sünnipäevalapsi meeles pidades.

Kirjuta kommentaar