Eesti keele kursused vaegkuuljatele

16. september 2013 | Prindi

Algavad eesti keele kursused täiskasvanud vaegnägijatele ja vaegkuuljatele.
Täiskasvanud vaegkuuljad ja -nägijad on oodatud algtaseme eesti keele kursustele Tallinnas ja Ida-Virumaal. Kursused on välja töötatud spetsiaalselt vaegnägijate ja -kuuljate vajadusi arvestades.
Euroopa Sotsiaalfondi toetusel valmisid Sola Integra OÜ ja Eesti Pimekurtide Tugiliidu koostöös õppematerjalid erivajadustega täiskasvanutele eesti keele täiendavaks õppeks, et arendada eesti keeles suhtlemise oskust ja aidata kaasa igapäevasele toimetulekule, selgitas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.
Odinetsi sõnul ei olnud seni Eestis vaegkuuljatele ja -nägijatele nende vajadusi arvestavaid õppematerjale loodud, kuid vaegnägijate ja -kuuljate keeleõpe erineb oluliselt tavapärasest keeleõppest. Võõrkeele õppimine olukorras, kus õppimiseks ei saa tavapärasel moel kasutada nägemis- ja kuulmisfunktsioone, on väga raske. Suur osa tavapärasest keeleõppest on ju üles ehitatud lugemisele ja kuulamisülesannetele ning just seetõttu ei ole vaegnägijatel ja -kuuljatel abi tavapärastest materjalidest ning suur vajadus oli spetsiaalsete õppevahendite järele, rääkis Odinets.

 Nüüd on nii nägemispuudega kui ka kuulmispuudega inimestele valminud õppekomplektid ja juba oktoobris algavad OÜ Sola Integra korraldatavad eesti keele kursused, mis arvestavad nägemis- ja kuulmispuudega inimeste vajadusi. Nägemispuudega inimestele loodud õppekomplekt <http://web.meis.ee/vaegnagijad> Lood elust enesest koosneb audioklippidest ja töölehtedest 20 teemal, lisaks on komplektis ka sõnastik ja õpetajaraamat.

Kuulmispuudega täiskasvanute eesti keele õppeks loodud õppematerjalide komplektis http://web.meis.ee/vaegkuuljad Pille ja Lauri lood on töölehed 20 teemal, lisaks ka videod ja elektroonilised harjutused, sõnaraamat ja õpetajaraamat. Eraldi osana käsitletakse eesti keele häälikute õiget hääldamist.

Mõlemad valminud õppematerjalide komplektid vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeletaseme A2 nõuetele ja võimaldavad eesti keele õpet nii õpetaja käe all kui ka õpetajaraamatu juhiste järgi iseseisvalt. Vastvalminud õppematerjalide põhjal hakkab täiskasvanud erivajadustega inimestele eesti keele õpet korraldama OÜ Sola Integra.
Lisainfo ja registreerimine koolitusel osalemise kohta saab e-posti aadressil anita@koolitaja.ee või tiit@koolitaja.ee

Kirjuta kommentaar