Kooliaasta algus tõi puudega laste koolis kaasa võimuvõitluse

28. august 2012 | Prindi

Väidetavalt heidab üle poole Heleni kooli õpetajatest direktorile ette ebaprofessionaalsust.

Uuest kuust peaks hakkama pealinna meelepuudega laste koolis ehk Heleni koolis õppetöö nagu igas haridusasutuses, kuid järjekordse õppeaasta hakul avaldas osa kooli töötajatest umbusaldust kooli direktorile Airi Püssile. Pikas etteheidete nimekirjas leidub kõike – alates ebaprofessionaalsusest eripedagoogika alal kuni oskamatuseni alluvate ja õpilastega suhelda.Umbusaldusavalduse esitas pealinna haridusametile jurist Alar Salu, kes esindab enda sõnul 36 Heleni kooli õpetajat ehk üle poole kooli 60-liikmelisest pedagoogilisest koosseisust. „Avaldusele allakirjutanud on mulle teada ja sellekohased allkirjad on minu valduses, kuid kartes tööalaseid repressioone, jään esindajaks ainuisikuliselt,” selgitas Salu enda pöördumise tausta. „Umbusalduse eesmärgiks on direktoriga kohene töösuhte katkestamine, samuti avalduses nimetatud isikute (kahe õppealajuhataja – D. L.) tagasikutsumine nende ametisse määramise käskkirja tühistamisega.”

Salu väitel sai pöördumise otsuse tegemisel määravaks pika aja jooksul koolis tekkinud ebakõlad, mis uue kooliaasta eel läksid nii suureks, et kaheksa aastat ametis olnud direktori vastu esitati umbusaldusavaldus. Peale õpetajate on avalduse heaks kiitnud kurtide liit ja kooli õpilasomavalitsus. „Me leiame, et direktriss omab ebademokraatlikku juhtimisstiili,” leidis näiteks õpilasomavalitsuse president Gretel Murd. „Me heidame talle ette õpetajate alavääristamist ja sõimamist õpilaste ees ning ebaprofessionaalset ja ebaviisakat suhtumist õpilastesse.”

Kurtide liit heidab omakorda koolijuhile ette ilma mõistlike põhjendusteta pikaajaliste kurtidest pedagoogide koondamist. „See süvendab lapsevanemate muret oma laste lähituleviku pärast, kui nende lapsed jõuavad mõne aasta pärast kooliikka,” kirjutab kurtide liidu juhatuse esimees Tiit Papp toetuskirjas.

Dannar Leitmaa
Eesti Päevaleht
http://www.epl.ee/news/eesti/kooliaasta-algus-toi-puudega-laste-koolis-kaasa-voimuvoitluse.d?id=64880340

Kirjuta kommentaar