Üldkoosolek ja ekskursioon vanalinnas

9. aprill 2012 | Prindi

Üldkoosolek ja ekskursioon vanalinnas

Kutsume kõiki Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu liikmeid

ÜLDKOOSOLEKULE

laupäeval, 28.aprillil 2012

Toompuiestee 10, Tallinn, Eesti Puuetega Inimeste Koja majas
Päevakava

11.30- 12.00 Kogunemine, registreerimine, liikmemaksude tasumine

12.00 Koosoleku avamine

12.10 2011 majandusaasta aruande tutvustamine ja läbiarutamine ning kinnitamine

12.30 2012 aasta arendustegevusest ja tegevusplaanidest. Arengukava 2012-2015 täiendamine

12.45 Kuulmisnõustamise strateegia arendamisest Harjumaa omavalitsustes

13.00 Kohapeal algatatud küsimused

13.15 Juhatuse tööst 2010- 2012

13.30 Uue juhatuse valimine

13.45 Koosoleku lõpetamine

13.45-14.15 Lõuna

14.15-15.30 Ekskursioon vanalinnas koos giidi ja audioseadmetega (giidi jutt on hästi kuuldav kõrvaklappidest)

Osalemisest palume teatada kuni 23.aprillini allpool toodud kontaktide kaudu. Liikmetele, kes on liikmemaksu tasunud, toitlustamine ja ekskursioon tasuta.

Mob: 53 478 422

E-mail: kylliki@vaegkuuljad.ee

Eesti Vaegkuuljate Liidu telefonil 6 616 394

Kirjuta kommentaar