Riigikogu ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni

22. märts 2012 | Prindi

Kolmapäeval võttis riigikogu vastu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduseelnõu.

Eelnõu eest vastutava riigikogu liikme Jüri Jaansoni sõnul on erivajadustega inimesed ja neid ühendavad organisatsioonid pikka aega oodanud selle eelnõu jõustumist seadusena, teatas riigikogu pressitalitus.“Viis aastat on kulunud sellest ajast kui president andis konventsioonile oma allkirja. Sama palju on kulunud diskussioonideks ja vaidlusteks, kas me ikka saame seda teha või käib see meile üle jõu. Viis aastat on olnud ootust, kas ühiskond on valmis tunnistama erivajadustega inimeste olemasolu ja õigusi,” ütles Jaanson.

Tema sõnul tähendab seaduseelnõu jõustumine kõigile, kel on täna probleeme, usku, et ühiskond võtab kursi maailma parandamiseks ka nende jaoks. “See on erivajadustega inimestele eneseväärikuse küsimus,” rõhutas Jaanson. Konventsioon aitab puudega inimestele luua võrdsed võimalused ühiskonna teiste liikmetega ning riigid on kohustatud rakendama ja tutvustama meetmeid, et edendada puudega inimeste õigusi ja vähendada võimalusi diskrimineerimiseks.

Ratifitseerimise järgselt töötatakse puudega inimeste õiguste ja iseseisva toimetuleku parandamiseks välja riiklik puudega inimeste õiguste kaitse strateegia ning selle iga-aastased tegevuskavad. Erivajadustega inimeste organisatsioonid ootavad siin tõhusat toimetamist nii sotsiaalministeeriumi kui ka valitsuse poolt ja pakuvad endi poolt selleks igakülgset abi.

Riigikogu ees kõnelenud sotsiaalkomisjoni esimehe Margus Tsahkna sõnul on tegu olulise sammuga, mis puudutab iga kümnendat Eestis elavat inimest.

Sotsiaalministeeriumi andmeil moodustavad Eestis puudega inimesed, kellele on määratud puude raskusaste 2011. aasta alguse seisuga 9,6 protsenti rahvastikust ehk 128.087 inimest. Neist 59 protsenti on naised, 41 protsenti mehed. Vanaduspensioniealisi ehk vähemalt 65-aastaseid on 53 protsenti, tööealisi ehk 16–64-aastaseid 41 protsenti ning lapsi 6 protsenti.

Kirjuta kommentaar