Tallinn pakub tasuta võlanõustamist

19. märts 2012 | Prindi

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse poolt viie aasta eest alustatud võlanõustamine on kujunenud väga  nõutavaks  teenuseks. Nõustamine
toimub praegu kolmes Tallinna linnaosas : Männikul, Mustamäel ja Koplis ja sellega tegelevad linnas neli võlanõustajat.
Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor Kersti Põldemaa ütles, et kuigi ajakirjanduses on  seoses mittetulundusühingu võlanõustamistelefoni
sulgemisega räägitud inimeste hättajäämisest, siis tegelikult Tallinnas see nii ei ole. ?Kinnitame, et võlanõustajate abi on Tallinnas olemas ja
nõu saab küsida endiselt  ka telefoni teel. Võlanõustamine on tänuväärne võimalus saada nõu mistahes rahaliste probleemide puhul ja tihtipeale ei
piisa ühest nõustamise korrast, probleemide lahendamiseks on sageli vaja mitu korda nõustaja juures käia,? kõneles Põldemaa, lisades, et nõu
tasuks minna küsima juba enne kriitiliste olukordade tekkimist.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab abivajajatele tasuta võlanõustamise teenust tööpäeviti kolmes Tallinna linnaosas: Männikul Kauge tn 4,
Mustamäel Akadeemia tee 34 ja Koplis Tuulemaa tn 6.

Teenusest huvitatud inimese võivad helistada telefonidel 666 0886 ja 5694 1023 tööpäeviti kell 9.00-16.00. Vastab professionaalne
võlanõustaja. Samal telefonil saab registreeruda võlanõustaja vastuvõtule. Võlanõustajale saab küsimusi saata ka kirjalikult aadressil volanoustaja@swcenter.ee

Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud inimese või pere toimetulekuvõimet.
Rahalist abi võlanõustaja juurest ei saa. Võlanõustaja poole tasub pöörduda, kui ollakse hädas üürivõla, eluasemelaenu, muu pangalaenu,
kiirlaenu, telefonivõla, liisingu, järelmaksu, trahvi, maksuvõla, viiviste, elatisraha võla, õppelaenu, käendusega  jne.

Võlanõustaja ülesanne on näha abivajajat ja tema olukorda tervikuna. Võlanõustaja kuulab ära, mõistab ja toetab, selgitab võlgnikule tema
seaduslikke õigusi ja kohustusi, hindab kliendi võlasituatsiooni (võlanõuete õigsuse kontroll, abi nende pingeritta seadmisel), aitab
suhelda võlausaldajate, kohtutäiturite, ametiasutuste jt asjaosaliste isikute ning institutsioonidega,  aitab koostada ülevaadet
sissetulekutest ja väljaminekutest, teha majapidamise eelarvet, on abiks lahenduste leidmisel võlgade tasumiseks (realistlike maksegraafikute
koostamine, maksepuhkuse taotlemine, kokkulepete sõlmimine jm).

Mullu käis Tallinnas võlanõustajate vastuvõtul 1797 inimest.

Raepress, 14. märts 2012

Kirjuta kommentaar