Invamess 19.- 20. aprill

19. märts 2012 | Prindi

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 19.- 20. aprillil messi “Invamess 2012”, mille eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste, nende
pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.
Kolmandat korda toimuval messil on võimalik tutvuda õppimisvõimaluste, puuetega inimeste ühingute tegevuste, abivahendi- ja meditsiinifirmade
toodete, rehabilitatsiooniasutuste teenustega jpm.

Messi käigus toimuvad mitmed infotunnid, mille teemadeks on sotsiaalteenuste kvaliteet, eestkoste korraldus, riigi õigusabi
võimalused, rehabilitatsiooniteenus ja puuetega laste alus- ja põhihariduse võimalused Tallinnas.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada sotsiaaltöötaja käest teavet puuetega inimestele suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas,
vajadusel saab toimetulekutoetuse alast nõu, võlanõustamist ning teavet abivahendite soetamiseks. Lisaks on võimalik saada õigusalast
nõustamist. Lastevanematel on võimalus oma lapsed jätta lastehoidu.
Filmihuvilistel on võimalik messi viimase päeva lõpus kogeda nägemispuudega inimestele suunatud kirjandustõlkega filmi vaatamist.

Messi toimumise ajaks ilmub infolehe “Kojaline” Invamess 2012 erinumber.

Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Mess on avatud mõlemal päeval kell 13- 19.

Külastajatele on mess tasuta.

Messi ajakava:

Neljapäev, 19.04.2012
13.00-13.15 Messi avamine, sõnavõtud (1. korruse fuajee)
13.00-19.00 Eksponentide väljapanekud (1. ja 2. korrus)
13.00-19.00 Kohvik (1. korruse klubiruum)
13.00-19.00 Lapsehoid (2 korrus, ruum 205)
13.30-15.00 Infotund ?Rehabilitatsiooniteenuse A&O?, ettekandja Airi
Nõmm, Sotsiaalkindlustusamet (viipekeelne tõlge) (2. korrus, ruum 209)
14.00-18.00 Sotsiaalnõustamine (2. korrus, ruum 201)
14.00-17.00 Õigusnõustamine (2. korrus, ruum 206)
14.00-18.00 Kunstitegevuste õpituba (2. korrus, ruum 202)
15.00-17.00 Sotsiaalkindlustusameti nõustamine (1. korrus, ruum 105)
15.00-16.00 Lühikoolitus ?Interneti võimalused sotsiaalteenuste ja
-toetuste alase info leidmiseks ja taotlemiseks?, koolitaja Aron Urb (2.
korrus, ruum 210)
15.15-16.45 Infotund ?Kuidas ära tunda kvaliteetset sotsiaalteenust??
ettekandja Anu Rahu, Tallinna Vaimse Tervise Keskus (viipekeelne tõlge)
(2. korrus, ruum 209)
17.00-18.00 Infotund ?Riigi õigusabi võimalused? ettekandja Hille Raud,
SA Õigusteenuste Büroo, (viipekeelne tõlge) (2. korrus, ruum 209)

Reede, 20.04.2012
13.00-19.00 Eksponentide väljapanekud (1. ja 2. korrus)
13.00-18.00 Sotsiaalnõustamine (2. korrus, ruum 201)
13.00-17.00 Õigusnõustamine (2. korrus, ruum 206)
13.00-17.00 Haigekassa nõustamine (1. korrus, ruum 105)
13.00-19.00 Kohvik (1. korruse klubiruum)
13.00-19.00 Lapsehoid (2 korrus, ruum 205)
14.00-17.00 Kunstitegevuste õpituba (2. korrus, ruum 202)
14.00-15.30 Infotund ?Puuetega laste alus- ja põhihariduse võimalused
Tallinnas? ettekandja Urve Raudsepp- Alt, Tallinna Haridusamet,
(viipekeelne tõlge) (2. korrus, ruum 209)
15.00-16.00 Lühikoolitus ?Interneti võimalused sotsiaalteenuste ja
-toetuste alase info leidmiseks ja taotlemiseks?, koolitaja Aron Urb (2.
korrus, ruum 210)
16.00-17.15 Infotund ?Eestkostega seotud küsimused? ettekandja Eesti
Patsientide Esindusühingust, (viipekeelne tõlge) (2. korrus, ruum 209)
17.30- 19.00 MTÜ Kakora filmiõhtu: kirjandustõlkega mängufilm ?Kinnunen?
2007, režissöör Andri Luup, produtsent Artur Talvik. (2. korrus, ruum 209)

Koostööpartnerid
Tallinna Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu

Lisainformatsioon ja kontaktid:
Tauno Asuja
tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
tel: 52 56 560, 655 4161
E-post: mess@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Kirjuta kommentaar