Tegevuskeskuse evakuatsioonikoolitus

11. november 2010 | Prindi

Head TPIK liikmesühingute esindajad, Tegevuskeskuse allüürnikud ja
Tegevuskeskuse külalised,

kutsume teid osalema 17. novembril kell 15 toimuval Tegevuskeskuse
evakuatsioonikoolitusel.
Evakuatsioonikoolitus on soojenduseks 24. novembril kell 15 toimuvale
evakuatsiooniõppusele Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, kus
harjutame läbi reaalse olukorra tulekahju korral.

Koolitus ja õppus toimub koostöös Põhja- Eesti Päästekeskusega.

Evakuatsioonikoolitusel käsitleme järgnevaid teemasid:

– Tuleohutus ja tulekahju avastamise seadmed
– Esmased tulekustutusvahendid
– Käitumine tulekahju korral (nõuded evakuatsioonile)

Koolituse eesmärk on saada praktilisi teadmisi ja soovitusi
spetsialistidelt, kuidas käituda tulekahju korral.

Nädal aega hiljem peale koolitust on kõigil võimalik osaleda
Tegevuskeskuses toimuval evakuatsiooniõppusel, kus on võimalik
praktiseerida saadud kogemusi.

Koolitusele ja õppusele on oodatud kõik huvilised.

17. nov. koolitusel sünkroontõlge vene keelde.

Aktiivset osavõttu oodates

Tauno Asuja
TPIK tegevjuht

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Kirjuta kommentaar