Invamess 1.-2.oktoobril

18. september 2010 | Prindi

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK) korraldab 1.- 2. oktoobril messi
„Invamess 2010″, mille eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste, nende
pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust teenustest ja
toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.

„Puuetega inimeste elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad
info, teenuste ja toodete kättesaadavusest ning samuti teiste
ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadustega inimestega,”
ütles TPIK juhatuse liige Külli Urb. „Kaasaegne infotehnoloogia ja
abivahendid aitavad vähendada puudega inimeste vajadust kõrvalabi järele
ning suurendavad seeläbi võimalusi osaleda aktiivsemalt ühiskonnaelus.”

Invamessil on võimalik tutvuda õppimisvõimaluste, puuetega inimeste
ühingute tegevuste, abivahendi- ja meditsiinifirmade toodete,
rehabilitatsiooniasutuste teenustega jpm.

Messi käigus toimuvad mitmed avatud töötoad, mille teemadeks on
lapsehoiuteenus ja intervallhoid, esmaabi, tervislik toitumine ja
universaalne disain.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada sotsiaaltöötaja käest
teavet puuetega inimestele suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas,
vajadusel saab toimetulekutoetuse alast nõu, võlanõustamist ning teavet
abivahendite soetamiseks. Lisaks on võimalik saada õigusalast
nõustamist. Seekordsel Invamessil on võimalus meeli proovile panna
külastades pimekohvikut ja -näitust. Filmihuvilistel on võimalik mõlema
päeva lõpus vaadata Eestis tehtud puuetega inimeste elu tutvustavaid filme.

Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59)
1.-2. oktoobril. Mess on avatud 1. oktoobril kell 13-19 ning 2.
oktoobril kell 11-16. Külastajatele on mess tasuta.

Messi ajakava ja täiendav info: http://www.tallinnakoda.ee/1,124

Invamess 2010 läbiviimist toetavad Tallinna Linnavalitsus ja
Hasartmängumaksu Nõukogu.

2008. aastal toimunud Invamessi külastas 2 päeva jooksul üle 500 inimese.

Invamessi korraldava Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on
kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on
katusorganisatsiooniks 21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule.
Tallinnas on kokku üle 21 000 puudega inimese, kellest 4500 kuulub Koja
liikmesorganisatsioonidesse.

Kirjuta kommentaar