Küsitlus vaegkuuljatele

11. veebruar 2010 | Prindi

Haridusministeerium palus mul saata teile väikese küsimustiku, eesmärgiga uurida, milline on igas vanuses vaegkuuljate huvi kutseõppeasutustes õppimise vastu. Nimelt soovib Haridusministeerium, et lisaks noortele ka täiskasvanud vaegkuuljad saaksid hea hariduse kutseõppeasutuses. Palun vastake võimalusel nendele küsimustele, teen kokkuvõtte ja edastan selle hiljem nii teile kui ka Haridusministeeriumile

1) Kas Sul on huvi kutseõppes õppimise vastu?

2) Millised võiksid olla need erialad, mis enam huvitavad?

3) Kas vajad õppetöös osalemiseks viipekeele tõlgi abi?

4) Milline on Su senine haridustase? (küsimuse mõte on selles, et kutsekoolides on reeglina eraldi õpperühmad nii põhihariduseta, põhiharidusega kui ka keskharidusega õppijatele ja soovitakse teada, milline on üldine kuulmispuudega inimeste hariduslik taust)

5) Vastaja vanus (soovitakse kindlasti julgustada ka täiskasvanuid kutseõppesse astuma)

6) Millised on Su mõtted, arvamused, küsimused kutseõppe kohta, see oleks HM-le suureks abiks õppetöö edasisel paremal korraldamisel.

Vastused palun saata kylliki@vaegkuuljad.ee

Lähemat teavet kutseõppeasutuste ja seal õpetatavate erialade kohta on võimalik saada teatmikust “Abiks otsustajale. Kutseõppevõimalused 2010/2011”;, mille elektrooniline versioon asub aadressil http://www.rajaleidja.ee/abiksotsustajale

Kirjuta kommentaar