Koolitus Toilas

10. oktoober 2009 | Prindi

Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti  “Vaegkuuljate sotsiaalsete oskuste arendamine tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks” raames korraldame kolmepäevase koolituse vaegkuuljatele

23.-25. oktoobril 2009 Toila Sanatooriumis

Koolitus (majutus, toitlustamine, koolitusmaterjalid) on tasuta. Kohal on viipekeele tõlk ning ka tekstitõlge. Bussid väljuvad kell 12.00 Tallinnast Toompuiestee 10 maja hoovist ja Tartust kell 12.00 Vanemuise alumisest parklast.

Koolituse kava

Reede, 23.10

15.00 – 16.00     Kogunemine Toilasse, majutamine

16.00 – 18.00     Koolituse sissejuhatus
Tutvumine koolitajaga, koolituse teemadega, Isiksuse Profiili Analüüsi® täitmine.

18.00-  19.00     Õhtusöök

19.00 – 22.00     Külastame Toila Terme ja Wellness Keskust

Laupäev, 24.10

7.00 –  10.00    Hommikusöök, hommikusaun, ujumine, jõusaal

10.00 – 18.00     Koolitus (Lõunapaus 13.00-14.00, kohvipausid 11.30 ja 15.30)
18.00 – 19.00     Õhtusöök

19.00 – 22.00     Vabal valikul- suhtlemine omavahel, restorani külastamine (elav muusika kell 21.00- 00.30)

Pühapäev

7.00 –  10.00     Hommikusöök, hommikusaun, ujumine, jõusaal

10.00 – 12.00     Koolitus
12.00    Kerge kohvitamine, ärasõit, ühiselt Valaste joa ( http://www.kohtlavv.ee/index.php?sect=52 ) ekskursioon.

Kohtumiseni koolitusel,
Triinu Praks ja Külliki Bode

Registreerimine Külliki e-mailil: kylliki@vaegkuuljad.ee
Viimane teatamise tähtaeg on 18.oktoober 2009 või kuni kohti jagub!
Kes seekord ei saa osaleda, nende jaoks tehakse veebruaris teine koolitus.

Koolitusest pikemalt

2009. aasta alguses toimusid Vaegkuuljate liidu Tallinna ja Tartu arengupäevad. Seminari ühe osana katsetasime DISC-metoodikal põhineva suhtlemiskoolituse sobivust ja vajalikkust vaegkuuljatele.

Vaegkuuljate arengupäevadel toodi kõige olulisema teemana välja just üldiste suhtlemisoskuste juurdeõppimise vajadus. Ka tunnevad vaegkuuljad puudust enesekehtestamisoskustest. Pingelisest majandusolukorrast tingitud töötuse kasv teeb vaegkuulja jaoks eriti keeruliseks sisenemise tööturule ning seal püsimajäämise.

Koolituse eesmärgiks on suurendada kuulmispuudega inimeste sotsiaalseid oskusi, et olla edukam nii karjääriplaneerimisel, töövestlusel kui ka töökohal ja tavaelus ettetulevates suhtlusolukordades.

Mis on käitumine ja kuidas see mõjutab suhtlemist?

Käitumise kujunemise tagamaad, inimeste käitumiserinevused. Käitumise mõju suhtlusprotsessile.

Miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad?

W.M.Marstoni käitumisstiilide mudel – maailmas enim kasutatav käitumist kirjeldav meetod tänapäeva äri- ja koolitusmaailmas. Marstoni (DISC) mudel aitab kiiresti ja efektiivselt lahti seletada inimese olulisemad käitumuslikud jooned.

Teooriat ilmestavad harjutused videosituatsioonide analüüsiga. Spetsiaalsed filmistseenid eesti näitlejatega aitavad osalejatel õppida jälgima käitumise erinevusi, ära tundma käitumisstiile ning hindama nende ootusi suhtlemise osas.

Minu käitumisstiil. Töö oma käitumisanalüüsiga.

Koolituse keskpunktiks on kvaliteetne DISC-mudelil põhinev isikuanalüüsiinstrument Isiksuse Profiili Analüüs® (PPA ®) Suurbritannia arendusfirmalt Thomas International Ltd. Analüüsi personaalne tagasiside aitab osalejatel paremini mõista omaenda käitumuslikke jooni. Oma suhtlemisstiili tugevate ja nõrkade külgede teadmine aitab olla edukam nii töövestlustel kui tööalases suhtluses. Praktilise harjutuse käigus analüüsivad osalejad oma arendamist vajavaid külgi. (Seekordsel koolitusel kasutame Isiksuse Profiili Analüüsi® teaduslikku varianti, nii et need, kes arengupäeval osalesid, ei pea pelgama, et nad midagi uut teada ei saaJ) Oma käitumisstiili tundmine on noortele, veel mittetöötavatele inimestele abiks karjääriplaneerimisel.

Kuidas suhelda erinevate käitumisstiilidega?

Rühmatöös saavad osalejad kohe uusi oskusi harjutada. Käitumisstiili hindamise oskus aitab erinevate inimestega lihtsamini kontakti saada ja suhelda ning lisab enesekindlust. Ka on see oluline enesekehtestamise abivahend.

Harjutame erinevates suhtlusolukordades enesekehtestamist ja probleemide lahendamist.

Grupitöö. Praktilised harjutused DISC- oskuste kasutamisest case-study vormis. Osalejad lahendadavad etteantud suhtlussituatsioone, mis seonduvad koolituse põhieesmärgiga – olla edukam tööturul.

Kokkuvõtted koolitusest

Kirjuta kommentaar