Sotsiaaltöö eetikakomitee alustas inimeste vastuvõttu

21. oktoober 2008 | Prindi

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomitee alustas 20. oktoobrist Tallinnas kodanike vastuvõttu ja hakkab nõustama sotsiaaltöö eetika küsimustes.
2004. aastal tegutsema hakanud ESTA eetikakomitee vormistas sotsiaaltöö eetika põhimõtted Sotsiaalala töötaja eetikakoodeksiks, mis määratleb sotsiaalala töötaja eetilise käitumise üldised põhimõtted, eetilise käitumise klientide, kolleegide ja koostööpartnerite ning eriala suhtes.

Eetikakomitee peamiseks rolliks on  jälgida kutse-eetika reeglite täitmist, nõustada sotsiaaltöötajaid eetika küsimustes ja menetleda kutse-eetika rikkumise juhtumeid.

Komitee poole saab pöörduda eetikakomitee üldisel e-posti aadressil eetikakomitee@eswa.ee või eetikakomitee liikmete e-posti aadressidel, mis leiab ESTA kodulehel.

Sotsiaaltöötajate tegevusega seotud eetilistest probleemidest võivad ESTA eetikakomiteed teavitada kõik Eesti elanikud, sh sotsiaalhoolekande kliendid,  sotsiaalala töötajad, ajakirjanikud jt.

Eeetikakomitee liikmed võtavad kodanike vastu Tallinnas Kaupmehe 4, eelregistreerimine telefonidel 6 457 921 (Helen Peeker) või 6 457 926 (Eve Võrk).

Esmase pöördumise järel võtab eetikakomitee liige koos pöördujaga vastu otsuse, kas edastada küsimus eetikakomiteele menetlemiseks või mitte. Otsuse tegemisel lähtutakse sellest, kas tegemist on sotsiaaltöö eetika valdkonda kuuluva küsimusega ja kas küsimus kuulub eetikakomitee pädevusse.

Lisateave: www.eswa.ee

Kirjuta kommentaar