Suhtlemiskoolitus vaegkuuljatele

11. oktoober 2008 | Prindi

Eesti Vaegkuuljate Liit korraldab suhtlemiskoolitused vaegkuuljatele, eesmärgiga välja selgitada peamised suhtlemisprobleemid, mis on tingitud vaegkuulmisest ning leida lahendusi nende probleemide kõrvaldamiseks. Oodatud on kõik kuulmispuudega inimesed üle Eesti.

SUHTLEMISKOOLITUSED VAEGKUULJATELE

Ida- ja Lääne-Virumaa vaegkuuljatele
7.novembril  IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KOJAS (Kaare 7, Jõhvi)

Tallinna, Harjumaa ja Raplamaa vaegkuuljatele
15.novembril  EESTI PUUETEGA INIMESTE MAJAS (Toompuiestee 10, Tallinn)

Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa vaegkuuljatele
21.novembril  HAAPSALU SOTSIAALMAJAS (Kastani 7, Haapsalu)

Tartu, Põlva, Võru, Valga vaegkuuljatele
29.novembril  TARTU PUUETEGA INIMESTE KOJAS (Rahu 8, Tartu)

NB! Kui Teile tundub, et mõni teine piirkond ja kuupäev sobib Teile paremini, siis olete oodatud ükskõik millisele koolitusele!

PÄEVAKAVA
(igal pool sama päevakava)

10.00 algus
11.30 kohvipaus
13.00 lõuna
14.30 kohvipaus
16.00 lõpetamine

Koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus. Osalemistasu 50 krooni, sisaldab koolituse maksumust ja toitlustamist. Tasumine kohapeal.

Lisainformatsiooni saab Eesti Vaegkuuljate Liidust
telefonil: 6 616 394
mobiili: 53 478 422
e-maili teel: kylliki@vaegkuuljad.ee

Osalemiseks palume ette teatada registreerides eespool nimetatud kontaktandmete kaudu.

Koolituse kirjeldus:

SUHTLEMISKOOLITUS “Pilt või peegel”
EESTI VAEGKUULJATE ÜHINGUTE LIIKMETELE

koolituse Eesmärgid

* Selgitada koolituse käigus välja vaegkuulmisest tingitud peamised suhtlemisprobleemid
* Anda osalejatele arusaamine inimeste käitumiserinevustest ning mõista erinevate inimeste ootusi, vajadusi ja käitumismotiive
* Saada näpunäiteid ning vahetada kogemusi ebamugavust tekitavates suhtlussituatsioonides toimetulekuks lähtudes erinevate inimeste käitumist mõjutavatest teguritest
* Leida vaegkuuljatele sobiv koolitusmeetod lähtuvalt nende spetsiifilistest vajadustest

KOOLITUSE KAVA

Sissejuhatus ja tutvumine

Mänguline sissejuhatus suhtlemisteemadesse, Avatud Ruumi meetodil arutelu täiusliku suhtlemise võimalikkuse üle, esilekerkivate teemade kaardistamine ja koolitusele esitatavate ootuste väljendamine.

Käitumisstiilide mudel

Käitumisstiili mõju suhtlemisele ja enesetajule. Neli käitumisstiili, nende tugevad ja nõrgad küljed. DISC-meetod kui üks viis leida enesekindlust suhtlusolukordadega toimetulekuks.

Paaris- ja grupiharjutused käitumisstiilide teooria kinnistamiseks, video. vt. lisa: www.opti-hr.ee/instrumendid/Filmid/

Minu käitumisstiil

Praktiline harjutus enda käitumisstiili määramiseks, eneseanalüüs ja arutelu.

Toimetulek teenindussituatsioonides

Suhtlemine erinevate käitumisstiilidega inimestega. Missugused ootused on erinevate stiilidega inimestel suhtlemisele? Kuidas mina saan oma käitumist kohandada, et paremini toime tulla erinevates suhtlus-olukordades.

Teenindussituatsioonide lahendamine grupitööna

Kokkuvõtted ja koolitusmeetodi tulemuslikkuse hindamine

Grupiarutelu koolituse kasuteguri üle, tagasiside koolitajale ja koolitusele, osalejate isiklikud tähelepanekud, eesmärkide seadmine edasiseks tegevuseks.

Läbiviija

OPTI Personaliarendus OÜ konsultant

Triinu Praks (36)

Triinu on töötanud koolitusalal alates 98. aastast. Tegelenud suhtlemistreeningute, teenindus- ja müügialaste kursuste väljatöötamise ja arendamisega. Tema koolitustel on osalenud enam kui 2 000 inimest kõige erinevamatelt elualadelt, vanuserühmadest ja ametitest. Töötas aastatel 1990-1994 Tallinna Invaühingu sekretärina.

http://www.opti-hr.ee/consultants/Praks/

One Response to “Suhtlemiskoolitus vaegkuuljatele”

  1. Merike Says:

    Tore, aga kuidas raske kuulmispuudega vaegkuulja sellest koolitusest osa saab? Ehk kuidas “kuuleb”, kui tavakoosolekutel, näiteks, osaletud ei saa, sest ei kuule?

Kirjuta kommentaar