Huvitav: Internetikasutajate osakaal püsib stabiilne

19. september 2008 | Prindi

Tänavu esimeses kvartalis kasutas sarnaselt varasema aastaga kaks kolmandikku 16-74-aastastest Eesti elanikest arvutit ja internetti, teatas statistikaamet.

Mehed ja naised kasutasid arvutit enam-vähem võrdselt. Kõige usinamad arvuti- ja internetikasutajad olid tudengid ja õpilased, kelle hulgas arvuti ja neti mittekasutajaid praktiliselt ei olnud. Vanuserühmadest oli arvuti- ja netikasutajaid rohkem nooremate hulgas.

16-74-aastaste hulgas on sagenenud arvuti kasutamine kodus ja vähenenud arvuti kasutamine kellegi teise juures.

Levinumad eesmärgid interneti kasutamisel olid e-panga kasutamine ning ajalehtede ja ajakirjade lugemine, info otsimine toodete ja teenuste kohta ning e-posti kasutamine.

Kui interneti kaudu kõnede pidamist kasutab kolm linnaelanikku kümnest, siis maaelanikest kaks kümnest. Interneti kasutamise oskustest olid kõige levinumad otsingumootori kasutamine ja e-posti saatmine koos failiga. Noorte hulgas on levinud ka teate postitamine foorumisse.

Esimeses kvartalis oli 58 protsendil leibkondadest kodus netiühendus, võrreldes eelmise aasta sama ajaga on see näitaja viis protsendipunkti kasvanud.

Levinum oli netiühendus lastega leibkondade ning kolme või enama täiskasvanuga leibkondade seas. Peamise internetiühenduse puudumise põhjustena märkisid leibkonnad puudulikku interneti kasutamise oskust ning liiga suuri seadmete ja ühenduse kulusid.

Maaleibkondade hulgas oli palju ka neid, kes väitsid, et ei vaja netiühendust.

Infotehnoloogia kasutamise uuringus osales tänavu 5000 inimest.

BNS

Kirjuta kommentaar